top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Shibari Lounge Events and Workshops Algemene Voorwaarden

Het volgende beleid geldt voor alle evenementen georganiseerd door Shibari Lounge, inclusief workshops, en is van toepassing onder alle omstandigheden. Gelieve het volgende zorgvuldig door te nemen bij het boeken.

Door je te registreren voor een Shibari Lounge evenement, ga je akkoord met het volgende:

Registratie & Boeking

Het is enkel mogelijk om te registreren voor een evenement of workshop via onze website www.shibarilounge.com.

Als je registratie door ons wordt geaccepteerd ontvang je van ons een bericht met betalingsmodaliteiten die je dient te volbrengen om uw boeking te vervolledigen. Alle boekingen zijn alleen geldig voor de opgegeven deelnemer(s) en kunnen niet worden overgedragen zonder onze toestemming.

Annulatie door Deelnemer

Indien je niet aanwezig kunt zijn voor het evenement of de workshop die je geboekt en betaald hebt bij Shibari Lounge, voorziet Shibari Lounge geen enkele terugbetaling. Je hebt wel de mogelijkheid om ons een vervangende deelnemer aan te reiken. Neem in dit  geval contact met ons op om onze instemming te verkrijgen. Wij zullen nagaan of de vervangende deelnemer aan onze eisen voldoet om deel te nemen aan het evenement of de workshop. In het geval wij de vervanger accepteren, voorziet Shibari Lounge geen terugbetaling aan jou: je dient zelf met je vervanger afspraken te maken omtrent een mogelijke terugbetaling of compensatie.

In het geval je geen vervangende deelnemer kan vinden, is Shibari Lounge bereid mensen van de wachtlijst aan te spreken, indien deze er is. In het geval dat jouw plaats wordt ingenomen door iemand van de wachtlijst, betaalt Shibari Lounge jou je volledige boeking terug.

 

Annulatie door Shibari Lounge

In het geval Shibari Lounge genoodzaakt is het evenement of de workshop naar een latere datum te verplaatsen, wordt je boeking automatisch overgezet naar deze nieuwe datum. Mocht je op de nieuwe datum niet aanwezig kunnen zijn, dan zal Shibari Lounge je het volledige bedrag van je boeking terugbetalen. *zie rubriek terugbetalingen.

 

Het kan voorkomen dat Shibari Lounge genoodzaakt is een evenement of workshop te annuleren wegens redenen waarop wij geen invloed hebben. Mocht Shibari Lounge een evenement of workshop volledig moeten annuleren, dan betalen wij je je volledige boeking terug. *zie rubriek terugbetalingen.

Terugbetalingen

Terugbetalingen worden telkens gedaan ten bedrage van de volledige prijs van je boeking, minus eventuele administratie-, boekings- en transactiekosten.

Terugbetalingen kunnen enkel geschieden naar de oorspronkelijke betalingsmethode en op de oorspronkelijke rekening. Wij kunnen niet terugbetalen aan alternatieve betaalmethodes of rekeningen. Shibari Lounge is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten wegens het verplaatsen of annuleren van het evenement of de workshop.

Regels en Voorwaarden voor alle Shibari Lounge Evenementen

Alle evenementen en workshops georganiseerd in of door Shibari Lounge zijn enkel toegankelijk voor een besloten publiek met een oprechte en integere interesse in Shibari.

De regels en voorschriften van de locatie of organisator van het evenement moeten worden nageleefd. Niet-naleving kan resulteren in het ontzeggen van verdere toegang tot het evenement.

Het management van de locatie kan uw identiteitsbewijs bij binnenkomst controleren en behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren indien dit niet overeenkomt met de boeking of de vereiste leeftijdsgrens van 18 jaar. Indien u de toegang wordt geweigerd, zijn wij niet aansprakelijk voor terugbetaling.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw mededeelnemer alle informatie heeft die nodig is om het evenement bij te wonen.

Het is aangeraden na te kijken of het evenement aangeeft dat er een tijdstip is waarop u uiterlijk aanwezig dient te zijn. Ook indien u heeft gereserveerd, kan het mogelijk zijn dat u na dit uur, of wanneer een optreden reeds is begonnen, niet meer wordt toegelaten.

Om de privacy van onze deelnemers en organisatoren te respecteren is het aan het publiek niet toegestaan om foto's, audio- of video-opnames te maken op eender welke van onze evenementen. Tijdens workshops kan het mogelijk zijn om foto's te maken van uw eigen werk, mits toestemming van de lesgever. Vraag altijd eerst toestemming en verzeker u ervan dat er geen anderen in beeld komen.

Het kan voorkomen dat er opnamen gemaakt worden door hiertoe specifiek aangewezen leden van de event crew. In dit geval is het mogelijk dat u op deze beelden staat. Bij het betreden van het betreffende evenement doet u afstand van uw portretrecht.

De organisator van het evenement is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen.

bottom of page